Listování
od 

Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika / Faryad, Shah Wali, Nahodilová, Radmila, Tropper, Peter -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj vyšších rostlin / Kvaček, Zlatko (2003) -- In: Nový přehled biologie -- ISBN 80-86960-23-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku / Holub, František V., Lantora, Milan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Transfromační procesy 1990-2005 -- s. 13-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj zabezpečených skládek v ČR / Morch, Václav -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd / Cienciala, Emil, 1964-, Hruška, Jakub, 1964- -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 12-13, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika / Vrána, Stanislav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika / Štědrá, Veronika, Vrána, Stanislav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika / Vrána, Stanislav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov / Michalík, Jozef -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 85-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006 / Hykyšová, Soňa -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2008), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků / Roblíčková, Martina -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývojové trendy v dálkovém průzkumu Země
Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování / Janda, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyvrtané otvory - doupata ve schránkách ústřic badenského stáří z České Třebové a jejího okolí (východní Čechy)
Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa? / Cílek, Václav, Tásler, R. -- In: Speleofórum '99. 18 -- s. 35-41 + 4 nestr.
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum 3-D stavby hornin metodou měření deformace, neutronovou difrakcí a petrografickou analýzou
Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze / Máca, Petr, 1973-, Pavlásek, Jiří, Pech, Pavel, 1955- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí / Kopecký, Jiří -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 7-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001 / Wagner, Josef -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)