Listování
od 

Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa? / Cílek, Václav, Tásler, R. -- In: Speleofórum '99. 18 -- s. 35-41 + 4 nestr.
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum 3-D stavby hornin metodou měření deformace, neutronovou difrakcí a petrografickou analýzou
Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze / Máca, Petr, 1973-, Pavlásek, Jiří, Pech, Pavel, 1955- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí / Kopecký, Jiří -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 7-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001 / Wagner, Josef -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu / Kovářík, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 342-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie" / Kopecký, Jiří -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 30-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny / Nývlt, Daniel, Škrdla, Petr, Tostevin, Gilbert -- In: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Pánek, Tomáš, 1977-, Šilhán, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990 / Cuchý, Zdeněk -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu / Taufer, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje) / Klapka, Pavel, Kunc, J. -- In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR -- s. 71-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana / Motyčka, Zdeněk, 1969- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992 -- s. 34-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje / Bruthans, Jiří, Filippi, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 188-190
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov) / Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel, Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice / Korbelová, Zuzana, Šrein, Vladimír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 5, - (2001), s. 579
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH