Listování
od 

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel, Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice / Korbelová, Zuzana, Šrein, Vladimír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 5, - (2001), s. 579
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1 / Anděl, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 3 (1989), s. 56-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2 / Anděl, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 34-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 4 (1983), s. 29-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie / Horák, Josef, Linhartová, Marcela, Toul, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací / Bauer, Jaroslav, Rykl, Drahoš, Skřivánek, František -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 10, č. 10 (1985), s. 609-627, obr. příl., foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín / Grmela, Arnošt, Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich, Rapantová, Naďa, 1962- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 12 (2007), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice) / Suchý, Václav, Šarbach, Michal, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova / Suchý, Václav, Šarbach, M., Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 75-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice / Drongová, Katarzyna -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 9 (2013), s. 312-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum evoluce ostrakodů na Katedře paleontologie Univerzity Karlovy, 1945-1985
Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov) / Klečka, Milan, Machart, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras / Horáček, Ivan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 2 (1982), s. 106-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních savců: životní příběh Oldřicha Fejfara
Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice / Abraham, Miloš, Dohnal, Jiří, Hanák, Jaromír, 1947-, Jáně, Zdeněk, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan, 1932-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie / Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 441-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo) / Breiter, Karel, Koller, Friedrich, Škoda, Radek -- In: Inovační podnikání a transfer technologií -- ISSN 1210-4612 -- Roč. 14, č. 4 (2006)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hlubinné geologické stavby Československa / Blížkovský, Milan, 1934-1994 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)