Listování
od 

Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras / Horáček, Ivan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 2 (1982), s. 106-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních savců: životní příběh Oldřicha Fejfara
Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice / Abraham, Miloš, Dohnal, Jiří, Hanák, Jaromír, 1947-, Jáně, Zdeněk, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan, 1932-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie / Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 441-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo) / Breiter, Karel, Koller, Friedrich, Škoda, Radek -- In: Inovační podnikání a transfer technologií -- ISSN 1210-4612 -- Roč. 14, č. 4 (2006)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hlubinné geologické stavby Československa / Blížkovský, Milan, 1934-1994 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě / Kuráň, Ján, Suk, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby České republiky / Pokorný, Ladislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 8 (2000), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 74-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 11, - (2007), s. 335-338
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště / Rukavičková, Lenka -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009 -- ISBN 978-80-86832-45-6 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek / Himmel, Jan -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum jeskyně Balcarka / Nerudová, Zdeňka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty / Valín, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů / Kouřimský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)