Listování
od 

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 74-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 11, - (2007), s. 335-338
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště / Rukavičková, Lenka -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009 -- ISBN 978-80-86832-45-6 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek / Himmel, Jan -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum jeskyně Balcarka / Nerudová, Zdeňka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty / Valín, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů / Kouřimský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum kaustobiolitů / Holub, Vlastimil -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Přichystal, Antonín, Roszková, Alena -- In: Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Fatka, Oldřich, 1957-, Prokop, Rudolf J., Turek, Vojtěch -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň) / Zusková, Jaroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 165
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum kontaminace sedimentů přehrad a rybníků České republiky
Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov) / Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum krasových sedimentů / Bosák, Pavel, 1951-, Pruner, Petr -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 4 (2014), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983 / Maděra, Edvard -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 33-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice) / Tonika, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum krystalinika ve Finsku / Hájek, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 186
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny) / Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 89
Zdroj: ČGS (UNM)