Listování
od 

Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště / Nývlt, Daniel, 1976-, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice) / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku / Větvička, Ivan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 149-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací / Hartman, Vladimír -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 21, č. 1-2 (1989), s. 22-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy / Šindelář, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 2 (1970), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nerudních a netradičních surovin / Jiránek, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980 / Brunnerová, Zdeňka, Gabriel, Miroslav, Hokr, Zdeněk, Malecha, Adolf, Pavlů, Dana, Šantrůček, Pravoslav, 1927-1990 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nerudních surovin / Gabriel, Miroslav, Malecha, Adolf -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém / Cílek, Václav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 175-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nivy horního toku Labe / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 148-149
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum olověných slitků z Čáslavi / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Tomášek, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 224-225
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum olověných slitků z Čáslavi / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Tomášek, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 224-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku / Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)