Listování
od 

Výzkum olověných slitků z Čáslavi / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Tomášek, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 224-225
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum olověných slitků z Čáslavi / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Tomášek, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 224-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku / Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů Hodonínska / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun) / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV / Neruda, Petr, Nerudová, Zdeňka -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [9]
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách / Čermák, Petr, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 1 (1999), s. 9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ