Listování
od 

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun) / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV / Neruda, Petr, Nerudová, Zdeňka -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [9]
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách / Čermák, Petr, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 1 (1999), s. 9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1 / Cílek, Václav, Jarošová, L., Ložek, Vojen, Svoboda, J., Škrdla, P. -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 2 (1996), s. 43-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2 / Cílek, Václav, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Svoboda, Jiří, Škrdla, Petr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 3 (1996), s. 82-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3 / Cílek, Václav, Jarošová, L., Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Svoboda, J., Škrdla, P. -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 4 (1996), s. 104-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Ložek, Vojen, 1925-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 2 (1996), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, 1925-, Mikuláš, Radek, 1964-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 3 (1996), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, 1925-, Mikuláš, Radek, 1964-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 4 (1996), s. 104-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007 / Engel, Zbyněk, 1972-, Traczyk, Andrzej -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 113, č. 2 (2008), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov / Botula, Jiří, 1959-, Řepka, Vlastimil -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Lacina, Jan -- In: Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470 -- s. 157-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově / Žák, Karel, 1957- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 130-132, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře / Borovička, Alois, Šimek, Pavel, Verner, Jindřich -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 9 (1983), s. 287-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum přírodních ohrožení v extrémních prostředích jako zdroj rozvoje fyzické geografie