Listování
od 

Výzkum pískovcových převisů / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 1 (1999), s. 9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1 / Cílek, Václav, Jarošová, L., Ložek, Vojen, Svoboda, J., Škrdla, P. -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 2 (1996), s. 43-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2 / Cílek, Václav, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Svoboda, Jiří, Škrdla, Petr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 3 (1996), s. 82-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3 / Cílek, Václav, Jarošová, L., Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Svoboda, J., Škrdla, P. -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 4 (1996), s. 104-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Ložek, Vojen, 1925-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 2 (1996), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, 1925-, Mikuláš, Radek, 1964-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 3 (1996), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III. / Cílek, Václav, 1955-, Jarošová, Lenka, Karlík, Miroslav, Ložek, Vojen, 1925-, Mikuláš, Radek, 1964-, Svoboda, Jiří A., 1953-, Škrdla, Petr, 1970- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 4 (1996), s. 104-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007 / Engel, Zbyněk, 1972-, Traczyk, Andrzej -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 113, č. 2 (2008), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov / Botula, Jiří, 1959-, Řepka, Vlastimil -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Lacina, Jan -- In: Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470 -- s. 157-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově / Žák, Karel, 1957- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 130-132, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Maňour, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře / Borovička, Alois, Šimek, Pavel, Verner, Jindřich -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 9 (1983), s. 287-290
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum přírodních ohrožení v extrémních prostředích jako zdroj rozvoje fyzické geografie
Výzkum radiolárií jurských radiolaritových vrstev Západních Karpat
Výzkum radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum reliéfu české části Krkonoš / Engel, Zbyněk, 1972- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum ropy a zemního plynu / Michalíček, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí / Vašek, Jaroslav -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum rud / Štemprok, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)