Listování
od 

Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru / Král, Jaromír, Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 293-295 (2008), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Bosák, Pavel, Hercman, H., Pruner, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení -- S. 53-56
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření / Hanák, Jaromír, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: Sedimenty vodných tokov a nádrží -- ISBN 80-89062-41-5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov) / Lellák, Jan, Machovič, V. -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992 -- s. 32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum současných katastrofických sesuvů ve flyšovém pásmu Vnějších Západních Karpat (Česká republika): Pokrok pro lepší hodnocení ohrožení
Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně / Bin, G., Rixiang, Z., Suchý, Václav, Yongxin, P., Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 178-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně / Guo, Bin, Pan, Yongxin, Suchý, Václav, Zeman, Antonín, Zhu Rixiang -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum stavby svrchní části zemské kůry na území Čech pomocí seismických vln
Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum stopových prvků v minerálních vodách / Nevoral, Vladimír -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 65, č. 3-4 (1987), s. 204-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání) / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně. / Přichystal, Antonín (2002) -- In: Prehistorické jeskyně (ed. J. Svoboda) -- ISBN 80-86023-38-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kutálek, Stanislav, Mackovčin, Peter, Ochman, Josef, Šváb, Tomáš -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7 (2007), s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky / Bláha, Vladimír, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka -- In: Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště -- ISBN 978-80-86832-44-9 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice / Kavalír, Jan, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum travertinové kupy Skalka v Horce-Ondreji u Popradu (Slovensko)
Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století) / Bruthansová, J., Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Král, J. -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů