Listování
od 

Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR / Martinů, Zdeněk, Pícha, Jan, Skalský, Lumír -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 536-538
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička) / Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení) / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl -- s. 46-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě / Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Gedl, Przemyslaw, Mikuláš, Radek, Prokop, Jakub, Švábenická, Lilian, Uchman, Alfred -- In: 5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 80-88974-52-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu / Hrádek, Mojmír -- In: Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice -- s. 225-231
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM) / Kašpar, Jan, Moravcová, Olga, 1968- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 18-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum životního prostředí / Moldan, Bedřich -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce / Fučík, Petr, 1975-, Kaplická, Markéta, Kvítek, Tomáš, 1950-, Novák, Pavel, Novotný, Ivan, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 9 (2009), s. 337-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy / Šilar, Jan, 1926- -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumná expedice Kavkaz '82 / Wagner, Josef, 1951- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 22 (1984), s. 267-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě / Zoubek, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část / Ďurica, Dušan, 1932-, Suk, Miloš, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 3 (2005), s. 1, 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část / Ďurica, Dušan, 1932-, Suk, Miloš, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 4 (2005), s. 9-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část / Ďurica, Dušan, 1932-, Suk, Miloš, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 26-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část / Ďurica, Dušan, 1932-, Suk, Miloš, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 7 (2005), s. 32-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny" / Adamus, Alois, 1955-, Šancer, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 9 (2006), s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 4 (2009), s. 258-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu / Šafářová, Marcela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)