Listování
od 

Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách / Pošmourný, Karel, 1938-, Vodička, Jindřich -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 213-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkumy saharské oblasti a její reflexe v české literatuře / Cílek, Václav -- In: Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti -- S. 395-400
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumy v pískovcovém pseudokrasu Českého Švýcarska / Cílek, Václav -- In: Speleo. 29 -- s. 20-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin / Jílek, Vladimír -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 239-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny / Křížek, Marek -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958-, Přichystal, Antonín, 1950-, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc. / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a efektivní využití domácího uhlí / Eisenvortová, Renata -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 11-12 (2009), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou / Kycl, Petr -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-87416-04-4 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice / Schejbal, Ctirad -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací / Novák, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 287-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a postavení Brd v rámci Čech / Cílek, Václav, 1955-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR / Ptáček, Jiří, Takla, Georges -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 8 (2000), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif) / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1995, - (1996), s. 28-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru / Holečko, Josef, Knotek, Stanislav, Trávníček, Ludvík, Vajter, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 350-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam a využití mineralogických analýz v pedologii / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů / Kopecký, Lubomír, sr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)