Listování
od 

Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů / Kopecký, Lubomír, sr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan, Opletal, Mojmír, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 9 (1995), s. 275-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam boru při monitorování antropogenních deponií / Jezerský, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 6 (1997), s. 195-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR / Vítek, Miloslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 2 (1996), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly) / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení / Nitsch, K. -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 64-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 2 (1983), s. 259-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana / Fediuk, František, 1929-, Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 317-322, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam "dist-sillimanitu" pro hodnocení polyfázové metamorfózy v leptynitovém tělese u Borů, Československo
Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací / Kovář, Luděk, Marschalko, Marian, Třeslín, Lubomír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 473-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam druhu Praeglobotruncana ex gr. turona (Olbertz, 1942) pre biostratigrafiu turónu českého kriedového bazéna a karpatskej kriedy
Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost / Kondrová, Lucie -- In: 2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011 -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 5 (1983), s. 287-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody / Pitter, Pavel, 1930- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 99-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geochemie pro paleoekologii / Čadek, Josef, 1929-1988 -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 57-62, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geofyzikálních metod při ochraně podzemních vod před zemědělským znečištěním
Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi / Bláha, P., Duras, R., Müller, Karel -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 122-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG