Listování
od 

Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody / Pitter, Pavel, 1930- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 99-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geochemie pro paleoekologii / Čadek, Josef, 1929-1988 -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 57-62, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geofyzikálních metod při ochraně podzemních vod před zemědělským znečištěním
Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi / Bláha, P., Duras, R., Müller, Karel -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 122-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí / Čech, František, Zelenka, Oldřich -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 179-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR / Hejtmánek, Drahoslav -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 240-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam geologie pro společnost / Břízová, Eva, Dudíková Schulmannová, Barbora, Klomínský, Josef, Košuličová, Monika, Pertoldová, Jaroslava, Verner, Kryštof -- In: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity -- ISBN 978-80-903496-4-3 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam geomorfologie při výzkumu přírodních ohrožení a rizik
Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát / Bačová, Natália -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 3 (2009), s. 225-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín / Hovorka, Dušan, 1933-, Méres, Štefan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 137-158, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy / Brzobohatý, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody / Pitter, Pavel -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 6 (1989), s. 163-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam hnědého uhlí v polské energetice / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 234-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření / Kabelková, Ivana, 1963- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 9 (2000), s. 199-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování / Kabelková, Ivana, 1963- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 51, č. 2 (2001), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Janoška, Martin, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov / Turček, P. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001 / Kochaník, Ján, Mitro, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví / Burdová, Petra -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)