Listování
od 

Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování / Kabelková, Ivana, 1963- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 51, č. 2 (2001), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Janoška, Martin, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov / Turček, P. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001 / Kochaník, Ján, Mitro, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví / Burdová, Petra -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 62-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124) / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí / Šálek, Jan, 1934- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 4 (1997), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam megaspor, plodů a semen pro vývoj starších rostlin ve svrchní křídě
Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání / Mazáč, Josef, 1953-, Sládková, Dana -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 353-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků / Burian, Miloš, Hrbáček, B., Skřivan, Petr -- In: Sborník semináře "Mikroelementy 95" -- s. 49-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže / Ryšavý, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam mikrofotografie v rudní mikroskopii
Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika) / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 555-560, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi / Domečka, Karel, Horná, Renata -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny / Lhotský, Richard, 1966-, Pokorný, Jan, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 2 (2006), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam montanisty Jana Jakuba Lutze / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Moravského krasu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 297-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam morfostruktur při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu v západních Karpatech