Listování
od 

Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů / Taraba, Boleslav -- In: Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu -- Roč. 41, 11/2 (1993), s. 354-357
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku / Hlaváč, Libor -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- s. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum / Korbel, Petr, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách / Kantorová, Viera -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 57-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam pleistocenních sedimentů na lokalitě Růženin dvůr (Brno - Židenice II) pro stratigrafii brněncké kotliny
Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství / Hojdar, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy / Klein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii / Špinar, Zdeněk V. -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy / Houša, Václav -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 83-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 176-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky / Majer, Jiří, 1922- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 1-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska / Ložek, Vojen -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 200-204
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Význam půd pro stratigrafii kvartéru / Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 17, č. 4 (1980), s. 147-160, mapy
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam rezistivimetrie v pozorovacích hydrogeologických vrtech
Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve / Zelenka, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR / Kavina, Pavel, Novák, Jaroslav, Pálenský, Peter, Petáková, Zdeňka, Starý, Jaromír -- In: Acta Pruhoniciana -- ISSN 0374-5651 -- Roč. 98, č. zima (2011), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení / Horáková, Anna -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)