Listování
od 

Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska / Ložek, Vojen -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 200-204
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Význam půd pro stratigrafii kvartéru / Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 17, č. 4 (1980), s. 147-160, mapy
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam rezistivimetrie v pozorovacích hydrogeologických vrtech
Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve / Zelenka, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR / Kavina, Pavel, Novák, Jaroslav, Pálenský, Peter, Petáková, Zdeňka, Starý, Jaromír -- In: Acta Pruhoniciana -- ISSN 0374-5651 -- Roč. 98, č. zima (2011), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení / Horáková, Anna -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR / Horáková, Anna -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 2 (2006), s. 58-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy / Buček, J., Lacina, Jan -- In: Sekundárna sukcesia II -- s. 15-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava / Hrádek, Mojmír -- In: Inženýrská seismologie I, II, III. díl 1, Inženýrská seismologie I, II, III. -- s. 44-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy / Chytka, Lubomír -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 182-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram / Stenczel, Juraj -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 187-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam spodnopleistocenního sedimentárního komplexu Beroun-dálnice
Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody / Fiala, Ladislav, Krejčová, Dana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 273-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu / Hladíková, Jana, Vaněček, Mirko -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů / Hradecký, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 143-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin / Schejbal, Ctirad -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 313-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera / Špičák, Aleš -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 55, č. 1 (2012), s. 3-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek / Ďurica, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 305-306
Zdroj: ČGS (UNM)