Listování
od 

Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody / Fiala, Ladislav, Krejčová, Dana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 273-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu / Hladíková, Jana, Vaněček, Mirko -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů / Hradecký, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 143-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin / Schejbal, Ctirad -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 313-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera / Špičák, Aleš -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 55, č. 1 (2012), s. 3-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek / Ďurica, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 305-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova / Tomíček, Rudolf, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti / Brychta, Miroslav, Košina, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu / Hájek, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku / Dvořák, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Ďurica, Dušan, 1932-, Kocák, Augustin, Suk, Miloš, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 359-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 171-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší / Štramberg, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 8 (1988), s. 502-503
Zdroj: ČGS (UNM)
Významná paleontologická naleziště / Mikuláš, Radek -- In: Přírodní klenoty České republiky -- s. 33-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Významné čtvtrohorní lokality v Praze / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy -- s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997 -- s. 29-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou / Lorencová, Markéta -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou / Lorencová, Markéta -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, č. 2001 (2001), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)