Listování
od 

Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc. / Holec, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 173
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc. / Vavrdová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 314-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc. / Kopečný, Václav, Pek, Ilja -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs. / Broža, Vojtěch, 1935- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 10 (1999), s. 211
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934) -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 11 (2004), s. 326
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc. / Fatka, Oldřich, 1957-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2003), s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca / Jamrozik, Leszek, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 434-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 14 (1985), s. 243-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný mezník naší paleopedologie / Kovanda, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný progres scheelitovej flotácie / Jusko, František -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 290-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný prvek české krajiny - lom / Ziegler, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Dodatky -- ISBN 80-86512-09-6 -- s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka / Mikoláš, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Významový slovníček častých anglických výrazů, používaných v gemologii / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 285-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzva ochraně přírody / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 10 (1993), s. 289-290
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33) / Chorá Bartakovics, Anita -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)