Listování
od 

Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou / Lorencová, Markéta -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, č. 2001 (2001), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří, Pošmourný, Karel -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6, č. 1 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava / Babůrek, Jiří, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 6 (2001), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc. / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 247-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 466-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné krajinné prvky / Petříček, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 53-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné krajinnoekologické pracoviská / Balej, M., Eliáš, P., Finka, M., Kolejka, Jaromír, Kovář, P., Kozová, M., Kršáková, A., Lipský, Z., Midriak, B., Olah, B., Oszlányi, J., Oťahel, J., Raška, P., Růžička, M., Spulerová, J., Suchara, I., Supuka, J., Trnka, P. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 2 (2009), s. 98-111
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska / Čížková, Helena, Ženatý, Lukáš -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné mineralogické lokality Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 106-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2012), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné osobnosti - František Pošepný / Tesařík, Bohumil -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 5 (1995), s. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve) / Mergl, Michal -- In: Sbor. Pedag. Fak. (Plzeň), Biol. -- Roč. 11 (1993), s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie / Pokorný, Ladislav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického / Demek, Jaromír, 1930-, Loyda, Ludvík -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné sprašové lokality jižní Moravy / Havlíček, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)