Listování
od 

Významné krajinnoekologické pracoviská / Balej, M., Eliáš, P., Finka, M., Kolejka, Jaromír, Kovář, P., Kozová, M., Kršáková, A., Lipský, Z., Midriak, B., Olah, B., Oszlányi, J., Oťahel, J., Raška, P., Růžička, M., Spulerová, J., Suchara, I., Supuka, J., Trnka, P. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 2 (2009), s. 98-111
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska / Čížková, Helena, Ženatý, Lukáš -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné mineralogické lokality Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 106-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2012), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné osobnosti - František Pošepný / Tesařík, Bohumil -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 5 (1995), s. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve) / Mergl, Michal -- In: Sbor. Pedag. Fak. (Plzeň), Biol. -- Roč. 11 (1993), s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie / Pokorný, Ladislav -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického / Demek, Jaromír, 1930-, Loyda, Ludvík -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického / Květ, Radan, 1928- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné sprašové lokality jižní Moravy / Havlíček, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska / Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- s. 61-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Významné termální a minerální vody Maroka / Kučera, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 148-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 363-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc. / Holec, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 173
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc. / Vavrdová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 314-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc. / Kopečný, Václav, Pek, Ilja -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)