Listování
od 

Vědeckotechnická spolupráce s PLR / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědeckotechnické informace / Gabriel, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie / Souček, Jiří -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 48-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie / Mrňa, František, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru / Macoun, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
"Vedlejší postavy jsou hlavní!"O některých outsiderech současné vědy / Cílek, Václav -- In: Prostor -- Roč. 38, - (1998), s. 71-75
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 3 (1997), s. 156-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědy o Zemi a otázky životního prostředí / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 2 (1987), s. 121-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědy o Zemi II : vzmach a absurdní "dobro" studené války / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 4 (1997), s. 215-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědy o Zemi společně bojují za sebeurčení / Štědrá, Veronika -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 58, č. 5 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vegetable gold
Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti / Kubíková, J., Ložek, Vojen -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 20, č. 5 (2006), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vegetace holsteinského interglaciálu ve Stonavě-Horní Suché (Ostravsko)
Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost / Lacina, Jan -- In: Sborník 2004 -- s. 138-153
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem / Härtel, Handrij -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení) / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl -- s. 49-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství / Lichner, Ľubomír, 1949-, Syrovátka, Oldřich, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 234-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační rozmanitost v karové stěně Velkého Javorského jezera na Šumavě
Vegetační stupně / Buček, A., Culek, M., Grulich, V., Lacina, Jan -- In: Biogeografické členění České republiky. II. díl -- s. 19-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG