Listování
od 

Věk adrenalinového počasí / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 53, - (2009), s. 10-10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu / Repčok, Ivan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 173-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu / Bacsó, Zoltán, Kaličiak, Michal, 1944-, Repčok, Ivan -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 75-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek paleogenovogo fliša Peninskoj klippovoj zony v Poľše (Karpaty) na osnove karbonatnogo nannoplanktona
Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline / Čillík, Ivan, Planderová, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 411-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek rádiolaritov meliatskej skupiny a silického príkrovu z lokalít Držkovce a Bohúňovo (Slovenský kras)
Vek samych molodych fliševych otloženij (Oligocen) Magurskogo bassejna Karpat na osnove izvestkogo nannoplanktona
Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 374-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikost genitálií indikuje klimatické změny / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 375-376
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 99-113, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 6 (2000), s. 178-183
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí / Přikryl, Ivo, 1952- -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století? / Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 77-81
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století? / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 13, - (2002), s. C6 a C8
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 248
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu / Brom, Radim, Bruthans, Jiří, Kolčava, Michal, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 2-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí / Vašků, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 7 (2002), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech / Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 243-251
Zdroj: ČGS (UNM)