Listování
od 

Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks / Brož, Milan, Doležalová, Lucie, Hanus, Radek, Křížová, Hana, Michálková, Jana, Milický, Martin, Nakládal, Petr, Navrátil, Tomáš, 1976-, Polák, Michal, Rohovec, Jan, 1971-, Rousová, Petra, Sosna, Karel, Vaněček, Michal, Záruba, Jiří -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe / Krupička, Jan, Matoušek, Václav, 1963-, Picek, Tomáš, 1974- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 61, no. 2 (2013), p. 120-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Validopteris integra (Gothan, 1906) Bertrand, 1932 from the Westphalian B of the Intrasudetic Basin / Šimůnek, Zbyněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 4 (1987), p. 207-212, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Valkeřice-Merboltice : uhelná štola / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings / Bella, P., Chadima, Martin, Čížková, Kristýna, Granger, D. E., Hercman, H., Holúbek, P., Kadlec, Jaroslav, Orvošová, M., Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28, 2013 : proceedings. 3 -- S. 94-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Valleys of the eastern margin of the Bohemian massif briefoutline of their origin, age and natural hazards / Hrádek, Mojmír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 8, č. 8 (1995), s. 29-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988 / Pačesová, Magdalena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
A valorization of originally non-classified hard coal reserves in the seams of Žacléř Formation exploited by an opencast mining method
Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku / Hanáček, Martin -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 222-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech / Hoare, Peter, Hoare, Peter G., Nývlt, Daniel, Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 2 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny / Cháb, Jan -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve / Dopita, M., Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 167-178
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem) / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 459-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy) / Frýda, Jiří, Štorch, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku / Frýda, J., Štorch, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 73-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu / Kachlík, Václav (2002) -- In: Moravské paleozoikum