Listování
od 

Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve / Dopita, M., Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 167-178
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem) / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 459-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy) / Frýda, Jiří, Štorch, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku / Frýda, J., Štorch, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 73-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu / Kachlík, Václav (2002) -- In: Moravské paleozoikum -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
The valuation of radon risk originating in underlying rocks
Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic / Chlupsová, Jana, Janeček, Miloslav, 1941-, Kobzová, Dominika, Kubátová, Eliška, Květoň, Vít, Vošmerová, Michaela -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 61, no. 2 (2013), p. 97-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanad a nikl z odpadu / Formánek, Josef, Preiningerová, Blanka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 11 (1983), s. 349
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadáty uranylu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 128-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj / Friedl, Ivan, Žeňiš, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadinite in Permian basalts from Malužiná (Central Slovakia).
Vanadium determination in chloride matrices using ICP-MS: finding optimum collision/reaction cell parameters for suppresing polyatomic interferences / Chrastný, Vladislav, Komárek, Michael, Mihaljevič, Martin, Štíchová, Jana -- In: Analytical and Bioanalytical Chemistry -- ISSN 1618-2642 -- Roč. 385, č. 5 (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vanadium garnets
Vanadium garnets from the graphite deposit Český Krumlov
Vanadium garnets from the stratiform mineralization in the proterozoic complex of the Klatovy area
Vanadium garnets in the Proterozoic metasilicites from Struhadlo near Klatovy (western Bohemia)
Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech republic; compositional variation, crystal structure / Cempírek, J., Houzar, S., Novák, M., Selway, J.B., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28, Spec. pap. (2006), s. 39-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Selway, Julie B., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)