Listování
od 

Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů / Přichystal, Antonín, 1950-, Tomášková, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
The valuation of radon risk originating in underlying rocks
Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic / Chlupsová, Jana, Janeček, Miloslav, 1941-, Kobzová, Dominika, Kubátová, Eliška, Květoň, Vít, Vošmerová, Michaela -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 61, no. 2 (2013), p. 97-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanad a nikl z odpadu / Formánek, Josef, Preiningerová, Blanka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 11 (1983), s. 349
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadáty uranylu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 128-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj / Friedl, Ivan, Žeňiš, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadinite in Permian basalts from Malužiná (Central Slovakia).
Vanadium determination in chloride matrices using ICP-MS: finding optimum collision/reaction cell parameters for suppresing polyatomic interferences / Chrastný, Vladislav, Komárek, Michael, Mihaljevič, Martin, Štíchová, Jana -- In: Analytical and Bioanalytical Chemistry -- ISSN 1618-2642 -- Roč. 385, č. 5 (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vanadium garnets
Vanadium garnets from the graphite deposit Český Krumlov
Vanadium garnets from the stratiform mineralization in the proterozoic complex of the Klatovy area
Vanadium garnets in the Proterozoic metasilicites from Struhadlo near Klatovy (western Bohemia)
Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech republic; compositional variation, crystal structure / Cempírek, J., Houzar, S., Novák, M., Selway, J.B., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28, Spec. pap. (2006), s. 39-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Selway, Julie B., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure. / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav, Novák, Milan, Selway, Julie B., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia Polonica - Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vanadium-rich wavellite and variscite from fissures of graphitic quartzites at Western Moravia
Vanadium tourmaline from Bítovánky near Želetava
Vanadové granáty / Litochleb, J., Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 158-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov / Burda, Jaroslav, 1950-, Litochleb, Jiří, 1948-, Novická, Zora -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 31-34, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 159-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH