Listování
od 

Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov / Burda, Jaroslav, 1950-, Litochleb, Jiří, 1948-, Novická, Zora -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 31-34, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 159-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku / Burda, Jaroslav, 1950-, Litochleb, Jiří, 1948-, Novická, Zora -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 73-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 167-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 197-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů / Houzar, S., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 197-204
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 432-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum / Čejka, Jiří -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 3 (1994), p. 112-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 91, č. 10 (2006), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 191-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápenatý stroncianit z Třince / Jedlička, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 71-75, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápence v oblasti Železných hor / Vodička, Jindřich -- In: Acta Musei reginaehradecensis -- Roč. 1985, č. 20 (1986), s. 5-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápenec a voda / Tásler, Radko, jr. -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 21, č. 7 (1988), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápenná jaskyňa / Stibrányi, Gustáv, Ženiš, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 24 (1886), s. 129-143, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 1 (1986), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Vápnitá nannoflóra paleogénu Turčianskej kotliny
Vápnitá nanoflóra liasu bradlového pásma (Čorštýnská jednotka)