Listování
od 

Variability in the crystallographic texture of bivalve nacre / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Klicnarová, M., Mergl, M. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variability in the Ordovician acritarch Dicrodiacrodium / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957-, Servais, Thomas -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 39, no. 2 (1996), p. 389-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability in the sculpture of tektites revealed by scanning electron micrographs / Konta, Jiří -- In: 2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987 -- s. 231-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884 / Manda, Štěpán, Turek, Vojtěch -- In: Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 179, č. 16 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation / Namyslowska-Wilczyńska, Barbara -- In: Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego) -- Vol. 58, no. 3-4 (1988), p. 445-468
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of intensity of limestone kartsification in the zone of vertical circulation in the Moravian Karst
Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic) / Horsfield, Brian, Mann, Ulrich, Suchý, Václav, Volk, Herbert -- In: Organic geochemistry -- ISSN 0146-6380 -- Roč. 33, č. 12 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of physico-mechanical properties of Istebna building sandstones from the Carpathians area
Variability of radon with depth in various soil profiles / Neznal, Martin, Neznal, Matěj, Šmarda, Jaroslav -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 55-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of REE contents in synchysite from North Bohemian Cretaceous
Variability of shells in some Silurian and Devonian nautiloids with remarks to their systematic position
Variability of the Senonian species Oscillopha dichotoma (Bayle, 1849) / Záruba, Bořivoj, 1939- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 172, no. 1-4 (2003), p. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion / Hanzlíček, Tomáš, Ochecová, P., Perná, Ivana, Száková, J., Tlustoš, P. -- In: Chemical Papers -- ISSN 0366-6352 -- Roč. 67, č. 11 (2013), s. 1376-1385
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Variability of total and mobile element contents in the ash after biomass combustion / Hanzlíček, Tomáš, Ochecová, P., Perná, Ivana, Száková, J.,, Tlustoš, P. -- In: European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012. 22th Slovak-Czech Spectroscopic Conference -- ISSN 1801-5395 -- Roč. 4, č. Spec. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif) / Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 2 (2011), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Variace porodnosti na Slovensku / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav, Žirko, M. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 20-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ