Listování
od 

Variability of radon with depth in various soil profiles / Neznal, Martin, Neznal, Matěj, Šmarda, Jaroslav -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 55-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of REE contents in synchysite from North Bohemian Cretaceous
Variability of shells in some Silurian and Devonian nautiloids with remarks to their systematic position
Variability of the Senonian species Oscillopha dichotoma (Bayle, 1849) / Záruba, Bořivoj, 1939- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 172, no. 1-4 (2003), p. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion / Hanzlíček, Tomáš, Ochecová, P., Perná, Ivana, Száková, J., Tlustoš, P. -- In: Chemical Papers -- ISSN 0366-6352 -- Roč. 67, č. 11 (2013), s. 1376-1385
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Variability of total and mobile element contents in the ash after biomass combustion / Hanzlíček, Tomáš, Ochecová, P., Perná, Ivana, Száková, J.,, Tlustoš, P. -- In: European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012. 22th Slovak-Czech Spectroscopic Conference -- ISSN 1801-5395 -- Roč. 4, č. Spec. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif) / Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 2 (2011), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Variace porodnosti na Slovensku / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav, Žirko, M. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 20-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Variace v chemickém složení turmalínu z turmalinitu a křemenných segregací od Pernštejna u Nedvědice (svratecké krystalinikum)
Variace v chemickém složení vanadového muskovitu během metamorfního vývoje grafitických kvarcitů v moravském moldanubiku
Variace v přechodném prográdním geotermálním gradientu z chloritoid-staurolitového ekvilibria: příklad z barrovienské a buchan domény v Českém masívu.
Variation and significance of chemical zoning patterns of garnet in Nove Dvory eclogite, Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Atsushi, Y., Hirajima, T., Nakamura, D., Svojtka, Martin -- In: X International Eclogite Conference : abstract volume -- S. 125-125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variation efflorescence assemblage of building materials castle Veveří during one year
Variation efflorescences paragenesis of building materials during one year
Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Variation in petrology and geochemistry of Tertiary coals in the deposits of the Czech republic - influence of depositional environment / Havelcová, Martina, Mizera, Jiří, Pešek, J., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Delegate Manual. 33rd CSCOP, 24th TSOP and 59th ICCP Meetings Unconventional Petroleum Systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. Including the Dr.Fariborz Goodarzi Symposium -- S. 44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH