Listování
od 

Variability of water regime in the forested experimental catchments / Buchtele, Josef, Krám, Pavel, Tesař, Miroslav -- In: Soil & Water Research -- ISSN 1801-5395 -- Roč. 4, č. Spec. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif) / Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 2 (2011), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Variace porodnosti na Slovensku / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav, Žirko, M. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 20-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Variace v chemickém složení turmalínu z turmalinitu a křemenných segregací od Pernštejna u Nedvědice (svratecké krystalinikum)
Variace v chemickém složení vanadového muskovitu během metamorfního vývoje grafitických kvarcitů v moravském moldanubiku
Variace v přechodném prográdním geotermálním gradientu z chloritoid-staurolitového ekvilibria: příklad z barrovienské a buchan domény v Českém masívu.
Variation and significance of chemical zoning patterns of garnet in Nove Dvory eclogite, Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Atsushi, Y., Hirajima, T., Nakamura, D., Svojtka, Martin -- In: X International Eclogite Conference : abstract volume -- S. 125-125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variation efflorescence assemblage of building materials castle Veveří during one year
Variation efflorescences paragenesis of building materials during one year
Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Variation in petrology and geochemistry of Tertiary coals in the deposits of the Czech republic - influence of depositional environment / Havelcová, Martina, Mizera, Jiří, Pešek, J., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Delegate Manual. 33rd CSCOP, 24th TSOP and 59th ICCP Meetings Unconventional Petroleum Systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. Including the Dr.Fariborz Goodarzi Symposium -- S. 44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (The Variscan orogeny of the souteastern Bohemian Massif) / Franců, Eva, Kalvoda, Jiří, Špaček, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 52, č. 5 (2001), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif) / Franců, Eva, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Špaček, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 52, č. 5 (2001), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton / Breiter, Karel, Koller, F. -- In: LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton / Breiter, Karel, 1956-, Koller, Friedrich -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe / Haase, Karsten M., Renno, Axel D. -- In: Chemical geology (including isotope geoscience) -- ISSN 0009-2541 -- Vol. 257, no. 3-4 (2008), p. 195-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift / Haase, K. M., Renno, Axel -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 145
Zdroj: ČGS (UNM)
Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications / Benda, Petr, Guillén-Servent, Antonio, Koubek, Petr, Pires, Debra, Vallo, Peter -- In: Acta Chiropterologica -- ISSN 1508-1109 -- Roč. 10, č. 2 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM