Listování
od 

Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 3 (2005), p. 282-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Varieties of Eisgarn granite in the Plöckenstein area (South Bohemian Batholith) and their petrogenesis / Finger, Fritz, Schiller, David -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 82 (2013), p. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Varieties of Idria cinnabarite
Varieties of the species Alethopteris grandinioides Kessler from the Kladno formation (Westphalian C, D, Bohemia) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 4 (1988), p. 381-394, 8 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Variety druhu Alethopteris grandinioides Kessler z kladenského souvrství (vestfál, C, D, Čechy)
Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic / Hirajima, T., Nakamura, D., Svojtka, Martin -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- Roč. 150, - (2005)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic / Hirajima, T., Nakamura, D., Svojtka, Martin -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 150 (2005), p. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Variogram as an indicator of basin hydrogeological properties / Balek, J., Eisler, J., Sobíšek, P. -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Variolite in the borehole Np-1 Nepasice in Eastern Bohemia
Various aspects of litospheric density interfaces modelling / Šefara, Ján -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 21 (1986), p. 9-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Various reinforcements of the C/C composite bone plates and their influence on mechanical properties / Balík, Karel, Cabrnoch, B., Glogar, Petr, Křena, J., Pešáková, V., Sochor, M., Vilímek, M. -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 2, 7-8 (1999), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Various reinforcements of the C/C composite bone plates and their influence on mechanical properties / Balík, Karel, Cabrnoch, B., Glogar, Petr, Křena, J., Pešáková, V., Sochor, M., Vilímek, M. -- In: Book of Abstracts -- s. 24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif / Jaroš, Josef -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement / Putiš, Marián -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 6 (1992), s. 369-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif / Muchez, Philippe, Slobodník, Michal, Viaene, W. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic) / Havíř, Josef -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Č. 14 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variscan basement in Europe - travelling through time and space / Raumer, Jürgen F. von -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 82 (2013), p. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)