Listování
od 

Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic / Keppens, Eddy, Král, Jan, Muchez, Philippe, Slobodník, Marek -- In: Geological Magazine -- ISSN 0016-7568 -- Roč. 143, č. 3 (2006), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variscan very low-grade metamorphism of the basalt and rhyolite dykes in the Brno batholite
Variscan Vosges: a case of oblique transpression
Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40Ar/39Ar ages / Dallmeyer, Robert David, 1944-, Urban, Michal -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 87, no. 1 (1998), p. 94-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Variscan vs. Cadomian tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian zone, Bohemian Massif, Czech Republic: evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock slate/phyllite ages / Dallmeyer, Robert David, 1944-, Urban, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
The Variscides at the east margin of the Bohemian massif / Cháb, Jan -- In: Metalliferous black shales : excursion guide -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo / Jaeckel, Petra, Kroener, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu / Buriánek, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny / Bábek, Ondřej, 1969-, Franců, Eva, Tomek, Čestmír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská orogeneze v sileziku / Cháb, Jan, Fediuková, Eva, Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Opletal, Mojmír -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 9-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská příkrovová stavba v moldanubiku / Tollmann, Alexander -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu? / Holub, Frabtišek, Janoušek, Vojtěch -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Hurai, Vratislav, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 113-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Hurai, Vratislav, Slobodník, Marek -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 93 (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií / Rajnoha, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí / Dvořák, Vojtěch, Kalvoda, Jiří, 1953-, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic / Dvořák, Vojtěch, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variské Vogézy: příklad šikmé transprese / Maurin, Jean Christophe, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské vrásnění připomíná drama / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 282 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun / Halavínová, Michaela, Janečka, Jiří, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)