Listování
od 

Variská orogeneze v sileziku / Cháb, Jan, Fediuková, Eva, Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Opletal, Mojmír -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 9-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská příkrovová stavba v moldanubiku / Tollmann, Alexander -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu? / Holub, Frabtišek, Janoušek, Vojtěch -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Hurai, Vratislav, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 113-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Hurai, Vratislav, Slobodník, Marek -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 93 (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií / Rajnoha, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí / Dvořák, Vojtěch, Kalvoda, Jiří, 1953-, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic / Dvořák, Vojtěch, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variské Vogézy: příklad šikmé transprese / Maurin, Jean Christophe, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské vrásnění připomíná drama / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 282 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun / Halavínová, Michaela, Janečka, Jiří, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu / Janečka, Jiří, Krmíčková, Michaela, Slobodník, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika) -- In: Český kras -- s. 60-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii" -- s. 83-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt / Finger, Friedrich, Friedl, Gertrude, Haunschmid, B., Rockenschaub, Manfred, Schermaier, A., Schubert, Gerhard -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variszische Fahrstuhltektonik und cadomisches Basement im Westteil der Böhmischen Masse / Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Oberrheinischer Geologischer Verein. Jahresberichte und Mitteilungen -- Roč. 85, - (2003), s. 295-315
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia / Kroner, Uwe -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variszische Schertektonik im Moldanubikum der Boehmischen Masse: Deformations-, Schwere-, K-Ar- und Rb-Sr-Daten des variszischen Choustník Orthogneises