Listování
od 

Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 117-119, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Varlamoffite from the locality Bajan Mod in Mongolia
Varlamoffite from Vernéřov near Aš (Czech Republic)
Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany / Kopp, J., Lisker, F., Ventura, B. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 49 (2006), p. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky jižních Čech / Konoupková, Petra, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno / Bajer, Aleš, 1975-, Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky na území města Brna / Bajer, A., Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, - (2005), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Váté písky v Brně? / Lisá, Lenka -- In: 10. KVARTÉR. Sborník abstraktů -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.
Vavřínit, Ni2SbTe2, nový minerál z Cu-Ni sulfidického ložiska Kunratice , Česká Republika
Vavřínit, Ni2SbTe2, nový minerální druh z Cu-Ni sulfidického ložiska Kunratice, Česká republika
Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman, Táborský, Zdeněk -- In: Mineralogia Polonia -- ISBN 1896-2203 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic / Císařová, Ivana, 1955-, Drábek, Milan, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman, Táborský, Zdeněk -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Vavřínite Ni2SbTe2, a new mineral species from the Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic / Cisařová, I., Drábek, M., Haloda, J., Laufek, F., Skála, Roman, Táborský, Z. -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 45, č. 5 (2007), s. 1213-1219
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman, Táborský, Zdeněk -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 45, č. 5 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vázaná voda v metamorfitech silezika / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko / Pertoldová, Jaroslava, Scharmová, Marta -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů / Hlaváč, Libor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika. -- s. 281-286
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti / Balco, Mikuláš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 255-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Važnejšije mesta četvertičnych otloženij v Prage