Listování
od 

Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic / Císařová, Ivana, 1955-, Drábek, Milan, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman, Táborský, Zdeněk -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Vavřínite Ni2SbTe2, a new mineral species from the Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic / Cisařová, I., Drábek, M., Haloda, J., Laufek, F., Skála, Roman, Táborský, Z. -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 45, č. 5 (2007), s. 1213-1219
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman, Táborský, Zdeněk -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 45, č. 5 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vázaná voda v metamorfitech silezika / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko / Pertoldová, Jaroslava, Scharmová, Marta -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů / Hlaváč, Libor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika. -- s. 281-286
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti / Balco, Mikuláš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 255-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Važnejšije mesta četvertičnych otloženij v Prage
Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9) / Genise, Jorge F., Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. (Ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9) / Genise, J. F., Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ve čtvrtohorách se vytvořila pražská kotlina. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 174 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ve Stroužném žili a pracovali také horníci / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve Zbýšově popáté a naposledy? / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 5 (1995), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vectorised maps of radon risk - abstract / Barnet, Ivan, Mikšová, Jitka -- In: Conference abstracts - XXII Days of radiation hygiene -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Věda a šálek / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, [22. 2. 2014] (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů / Jarošová, J., Kadlec, Jaroslav -- In: Lidové noviny -- Roč. 20, č. 204 (2007), s. 9-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vědci našli v Česku diamanty / Kotková, Jana, Vokáč, Martin -- In: Dnes -- Č. říjen (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vědci objevili pět neznámých minerálů / Petáková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Č. 18.12.2001 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)