Listování
od 

Ve čtvrtohorách se vytvořila pražská kotlina. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 174 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ve Stroužném žili a pracovali také horníci / Jirásek, Václav, 1943- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve Zbýšově popáté a naposledy? / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 5 (1995), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vectorised maps of radon risk - abstract / Barnet, Ivan, Mikšová, Jitka -- In: Conference abstracts - XXII Days of radiation hygiene -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Věda a šálek / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, [22. 2. 2014] (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů / Jarošová, J., Kadlec, Jaroslav -- In: Lidové noviny -- Roč. 20, č. 204 (2007), s. 9-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vědci našli v Česku diamanty / Kotková, Jana, Vokáč, Martin -- In: Dnes -- Č. říjen (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vědci objevili pět neznámých minerálů / Petáková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Č. 18.12.2001 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby) / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 2 (1990), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Vedecká ilustrácia v paleontológii / Gullár, Juraj -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 444-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Vedecké objavy v geológii ZSSR / Mikláš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 307-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědecké znalosti jsou veřejným statkem / Petáková, Zdeňka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 90(141), č. 6 (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008 / Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 5 (2008), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědeckotechnická spolupráce s PLR / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědeckotechnické informace / Gabriel, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie / Souček, Jiří -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 48-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie / Mrňa, František, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru / Macoun, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 3 (1990), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)