Listování
od 

Vegetační stupně / Buček, A., Culek, M., Grulich, V., Lacina, Jan -- In: Biogeografické členění České republiky. II. díl -- s. 19-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační vývoj západní části Krkonoš v holocénu (Pančavské rašeliniště - paleoekologický výzkum)
Vegetační změny westphalských a spodnostephanských rašeliništních společenstev v tufových vrstvách kontinentálních pánví České republiky
Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, Western part of the Ohře rift, within 40.4 MA to 1.8 MA (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - palaeogene to Pliocene) / Konzalová, Magda, Stuchlik, L. -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts -- ISSN 0139-925X -- Vol. 38 (2001), p. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest / Jeník, Jan, Soukupová, Lenka, Váňa, Jiří -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 2 (1998), s. 105-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles / Abraham, Vojtěch, Jankovská, Vlasta, 1942-, Kuneš, Petr, Pokorný, Petr, 1972- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation in the Labe river canyon between Děčín and Hřensko. Labe river - present time and future
Vegetation of the European Eocene - state-of-the art / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 76
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region) / Břízová, Eva -- In: VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski -- ISBN 83-908639-2-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region) / Břízová, Eva -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Vol. 21 (1994), p. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years / Rybníček, Kamil, Rybníčková, Eliška -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 42, no. 2 (2002), p. 153-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic / Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 143, č. 2 (2007), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic / Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 143, č. 3-4 (2007), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic / Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 41, č. 143 (2007), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria / Meller, Barbara -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation relations around and in the peat-bog Boží Dar (Jáchymov area) in the last glacial and Holocene. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996)
Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene / Berger, Jean-Pierre, Konzalová, Magda -- In: Palaeovegetational development of Europe. Abstract-Volume -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene) / Konzalová, Magda, Stuchlik, Leon -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 69
Zdroj: ČGS (UNM)