Listování
od 

Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti / Kubíková, J., Ložek, Vojen -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 20, č. 5 (2006), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vegetace holsteinského interglaciálu ve Stonavě-Horní Suché (Ostravsko)
Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost / Lacina, Jan -- In: Sborník 2004 -- s. 138-153
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem / Härtel, Handrij -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení) / Lacina, Jan -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl -- s. 49-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství / Lichner, Ľubomír, 1949-, Syrovátka, Oldřich, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 234-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetační rozmanitost v karové stěně Velkého Javorského jezera na Šumavě
Vegetační stupně / Buček, A., Culek, M., Grulich, V., Lacina, Jan -- In: Biogeografické členění České republiky. II. díl -- s. 19-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vegetační vývoj západní části Krkonoš v holocénu (Pančavské rašeliniště - paleoekologický výzkum)
Vegetační změny westphalských a spodnostephanských rašeliništních společenstev v tufových vrstvách kontinentálních pánví České republiky
Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, Western part of the Ohře rift, within 40.4 MA to 1.8 MA (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - palaeogene to Pliocene) / Konzalová, Magda, Stuchlik, L. -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts -- ISSN 0139-925X -- Vol. 38 (2001), p. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest / Jeník, Jan, Soukupová, Lenka, Váňa, Jiří -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 2 (1998), s. 105-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles / Abraham, Vojtěch, Jankovská, Vlasta, 1942-, Kuneš, Petr, Pokorný, Petr, 1972- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation in the Labe river canyon between Děčín and Hřensko. Labe river - present time and future
Vegetation of the European Eocene - state-of-the art / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 76
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region) / Břízová, Eva -- In: VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski -- ISBN 83-908639-2-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region) / Břízová, Eva -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Vol. 21 (1994), p. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)