Listování
od 

Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria / Meller, Barbara -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetation relations around and in the peat-bog Boží Dar (Jáchymov area) in the last glacial and Holocene. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996)
Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene / Berger, Jean-Pierre, Konzalová, Magda -- In: Palaeovegetational development of Europe. Abstract-Volume -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene) / Konzalová, Magda, Stuchlik, Leon -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 69
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record / Jechorek, Henriette, Kovar-Eder, Johanna -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- No. 249 (2004), p. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Vegetative and reproductive structure of the extinct Platanus neptuni from the Tertiary of Europe and relationships within the Platanaceae / Kvaček, Zlatko, Manchester, Steven R. -- In: Plant Systematics and Evolution -- ISSN 0378-2697 -- Roč. 244, č. 1 (2004), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vegetative cover of landscape and water management
Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications / Čadek, Josef, Dobeš, Petr, Reichmann, František, Šmejkal, Václav, Vokurka, Karel, Žák, Karel, 1957- -- In: Proceedings of the Symposium on Barite and Barite Deposits -- ISBN 80-7075-060-X -- s. 35-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust / Dobeš, Petr, Sztacho, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Global tectonics and metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Vol. 5, no. 3/4 (1996), p. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Věk adrenalinového počasí / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 53, - (2009), s. 10-10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu / Repčok, Ivan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 173-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu / Bacsó, Zoltán, Kaličiak, Michal, 1944-, Repčok, Ivan -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 75-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek paleogenovogo fliša Peninskoj klippovoj zony v Poľše (Karpaty) na osnove karbonatnogo nannoplanktona
Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline / Čillík, Ivan, Planderová, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 411-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Vek rádiolaritov meliatskej skupiny a silického príkrovu z lokalít Držkovce a Bohúňovo (Slovenský kras)
Vek samych molodych fliševych otloženij (Oligocen) Magurskogo bassejna Karpat na osnove izvestkogo nannoplanktona
Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 374-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikost genitálií indikuje klimatické změny / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 375-376
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 99-113, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)