Listování
od 

Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin / Grygar, R., Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Waclawik, P. -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 181-189
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Verification of the both hydrogeological and hydrochemical code results by an on-site test in granitic rock
Verification of the lithospheric structure along profile Uppsala-Prague using surface wave dispersion / Grad, M., Lund, C.-E., Novotný, Oldřich, 1942-, Urban, Ludvík -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 15-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Verification of the load-unload response ratio theory in the conditions of induced seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Basin / Kalenda, P., Skalský, Lumír -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- s. 35-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Verification of the shallow seismic crustal structure of the western Krušné Hory crystalline unit, Czech Republic / Málek, Jiří, Novotný, O., Žanda, Libor -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 57, č. 3 (2013), s. 507-519
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 1 (133), p. 83-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Verification work in historical mine workings of Velká Bystřice ore area
Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Vol. 41 (2003), p. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici / Mikulenka, Václav, 1946-, Novák, Josef, Schenk, Jan, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 69-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Verknüpfung des tschechische Kreidemeres mit dem bayerischen Ausläufer des Cenomans and Turons
Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku / Rezek, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 291-295, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Verlauf der Sanierung der Bergbautätigkeit auf dem Tagebau Medard-Libík
Verlauf und Konsequenzen der Transformation in marginalen ländlichen regionen in der Tschechischen Republic / Vaishar, Antonín -- In: Seminarbericht -- č. 41 (1999), s. 279-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia / Dražďák, K., Havlová, M., Křivanová, M., Válek, Bohumil, 1913-1983 -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation / Klemm, V., Lešková, J., Matějka, V., Plevová, Eva, Rafaja, D., Šupová, Monika, Tokarský, J., Valášková, M. -- In: Microporous and Mesoporous Materials -- Roč. 129, 1/2 (2010), s. 118-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study / Ganesha, Atni V., Jayappa, Katihalli S., Krishnaiah, Chikkamadaiah, Krishnaveni, K., Melka, Karel, 1930-, Prakash Narasimha, Kikkeri N., Prasad, Pinnelli S. R., Ramalingaiah, Honnaiah -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 4 (144), p. 19-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Vermiformní fosilie (Palaeoscolecida; ?Chaetognatha) ze spodního ordoviku Čech
Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, Melka, Karel, Siblík, Miloš -- In: Speleo -- s. 37-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vernárska Tiesňava / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 9 (1988), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)