Listování
od 

Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 1 (133), p. 83-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Verification work in historical mine workings of Velká Bystřice ore area
Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Vol. 41 (2003), p. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici / Mikulenka, Václav, 1946-, Novák, Josef, Schenk, Jan, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 69-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Verknüpfung des tschechische Kreidemeres mit dem bayerischen Ausläufer des Cenomans and Turons
Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku / Rezek, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 291-295, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Verlauf der Sanierung der Bergbautätigkeit auf dem Tagebau Medard-Libík
Verlauf und Konsequenzen der Transformation in marginalen ländlichen regionen in der Tschechischen Republic / Vaishar, Antonín -- In: Seminarbericht -- č. 41 (1999), s. 279-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia / Dražďák, K., Havlová, M., Křivanová, M., Válek, Bohumil, 1913-1983 -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation / Klemm, V., Lešková, J., Matějka, V., Plevová, Eva, Rafaja, D., Šupová, Monika, Tokarský, J., Valášková, M. -- In: Microporous and Mesoporous Materials -- Roč. 129, 1/2 (2010), s. 118-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study / Ganesha, Atni V., Jayappa, Katihalli S., Krishnaiah, Chikkamadaiah, Krishnaveni, K., Melka, Karel, 1930-, Prakash Narasimha, Kikkeri N., Prasad, Pinnelli S. R., Ramalingaiah, Honnaiah -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 4 (144), p. 19-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Vermiformní fosilie (Palaeoscolecida; ?Chaetognatha) ze spodního ordoviku Čech
Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, Melka, Karel, Siblík, Miloš -- In: Speleo -- s. 37-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vernárska Tiesňava / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 9 (1988), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách. / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vernířovice - Měďný. Pyrrhotite and chalcopyrite ores in Desná-gneisses.
Vernířovice - Zadní Hutisko. Iron ores of the BIF type in Desná-gneisses
Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách. / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)