Listování
od 

Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu / Cílek, Václav, Melka, Karel, Siblík, Miloš -- In: Speleo -- s. 37-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vernárska Tiesňava / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 9 (1988), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách. / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vernířovice - Měďný. Pyrrhotite and chalcopyrite ores in Desná-gneisses.
Vernířovice - Zadní Hutisko. Iron ores of the BIF type in Desná-gneisses
Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách. / Fojt, Bohuslav, Zimák, Jiří -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách / Fojt, Bohuslav, 1929-, Kopa, Dušan, 1935-, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory / Vávra, Václav, 1971- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách / Fojt, Bohuslav, 1929-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu / Drozd, Karel, Přikryl, Richard, 1968- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 4 (2003), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Věrohodnost vstupních deformačních charakteristik / Vaníček, Ivan, 1944- -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 62-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens / Czurda, K., Fecker, E., Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Schweizer, R. -- In: Geotechnik, Sonderband zur 13. National Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001 -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Vertebrae of the lower Permian genus Discosauriscus Kühn, 1933 (Amphibia, Discosauriscidae) : notes on their morphology and evolution / Švec, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 59, no. 5 (1984), p. 291-297, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)