Listování
od 

Vetřelci o jedné noze : expanze plžů / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 10 (2004), s. 558-561
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech / Markoš, Anton -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Věžná near Nedvědice / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924-, Škoda, Radek -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice / Stoklasa, Jaroslav -- In: Odpady 97 -- s. 135-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce / Doležalová, Hana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 17-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky / Přikryl, Richard, 1968- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR / Menšík, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 249-254
Zdroj: ČGS (UNM)
VI Congresso Nacional de GeologiaaVI Congresso Nacional de Geologia (Variant.)
VI Congresso nacional de geologia (Variant.)
V.I. Vernadskij and A.J. Fersman died 50 years ago
V.I. Vernadskij und Tschechoslovakei
Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník -- s. 317-324
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo / Holub, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 113-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vibrační projevy kovacího lisu / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 152-154
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+ / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 44-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 62-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 40-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Acta Geodaetica et Geophysica -- Roč. 48, č. 3 (2013), s. 221-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH / Kostrovskij, V., Moroz, T., Ščerbakova, Jelena P. -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 149 (2004), p. 73
Zdroj: ČGS (UNM)