Listování
od 

Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains / Lintnerová, Otília, Masaryk, Peter, Michalík, Jozef, Soták, Ján -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [51-53]
Zdroj: ČGS (UNM)
Veterlínsky alebo veternícky? / Buček, Stanislav, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Vetreter der Gattung Glabrocingulum Thomas im productiven Karbon des tschechoslovakischen Teils der oberschlesischen Beckens (Namur A)
Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice / Doležalová, Lucie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 65-66, Příl. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Nováková, Eva -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 35, č. 1 (2009), s. 379-396
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie / Frantál, Bohumil -- In: Udržitelná energie a krajina -- S. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén / Frantál, Bohumil -- In: Moderní obec -- Roč. 13, č. 11 (2007), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vetřelci a rozsévači / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 15, č. 37 (2004), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 10 (2004), s. 558-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Vetřelci o jedné noze : expanze plžů / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 10 (2004), s. 558-561
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech / Markoš, Anton -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Věžná near Nedvědice / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924-, Škoda, Radek -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice / Stoklasa, Jaroslav -- In: Odpady 97 -- s. 135-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce / Doležalová, Hana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 17-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky / Přikryl, Richard, 1968- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 1 (2009), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR / Menšík, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 249-254
Zdroj: ČGS (UNM)
VI Congresso Nacional de GeologiaaVI Congresso Nacional de Geologia (Variant.)
VI Congresso nacional de geologia (Variant.)
V.I. Vernadskij and A.J. Fersman died 50 years ago