Listování
od 

Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Acta Geodaetica et Geophysica -- Roč. 48, č. 3 (2013), s. 221-234
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH / Kostrovskij, V., Moroz, T., Ščerbakova, Jelena P. -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 149 (2004), p. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vibrational spectra of uranyl minerals - infrared and Raman spectra of uranyl minerals. III., Uranyl sulfates
Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O - Relationship to other basic copper arsenates / Čejka, Jiří, Frost, Ray Leslie, Keeffe, Eloise C., Sejkora, Jiří -- In: Vibrational Spectroscopy -- ISSN 0924-2031 -- Roč. 50, č. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Vibrational spectroscopy of the uranyl minerals - infrared and Raman spectra of the uranyl minerals. II., Uranyl carbonates
Vibrational spectroscopy of uranyl minerals - infrared and Raman spectra of uranyl minerals. 1., Uranyl, UO2 2+
Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy / Čech, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; Bulletin referátů z konference -- S. 81-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000 / Freisleben, Jindřich, Meloun, Milan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 12 (2007), s. 419-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat / Krs, Miroslav, 1928- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 97-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii / Chvojka, Richard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 185
Zdroj: ČGS (UNM)
Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Life and work of the Austrian montanist, geologist and mineralogist
Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens / Černý, Pavel, Lehrieder, Eduard -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 51, Nr. 6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vídeňská pánev / Buchta, Štěpán -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
A video-document Zlaté Hory ore district
Videodokument "Zlatohorský rudní revír" / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics / Pogacsas, G., Seifert, H. P. -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 619-620
Zdroj: ČGS (UNM)
The Vienna basin
Vienna Basin- geological development
The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin / Royden, Leigh H. -- In: SEPM Special Publication -- Vol. 37 (1985), p. 319-338
Zdroj: ČGS (UNM)