Listování
od 

Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 9 (2002), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints / Balogh, Kadosa, Frána, Jaroslav, Kučera, Jan, Novák, Jiří K., Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 126-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints / Balogh, Kadosa, Frána, Jaroslav, Kučera, Jan, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Contraints / Balogh, K., Frána, Jaroslav, Kučera, Jan, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 15, - (2003), s. 126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vinice near Jince / Bubík, Miroslav, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Violet-blue luminescence of calcite and dolomite as an indicator of uranium mineralization
The Virgin Mary's milk
Viscometry of Geological Materials. / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek, Wein, Ondřej -- In: Book of Abstracts. -- s. 276
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Viscosity Characteristic of Model Suspensions / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Proceedings -- S. 312
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Viscosity Characteristics of Geological Suspensions / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Summaries 3. Hydrodynamic Processes -- S. 927
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Visean faunal communities and their importance for understanding the development of Variscan flysch basins (Bohemian massif)
Viséan gravellite sedimentation in Culm beds of Nízký Jeseník Mts. (Moravia, Czechoslovakia)
Viseán ichnofossils of the Jeseníky Culm: importance for the reconstruction of the sedimentary environment
Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív) / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 15-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Visibility criterion for planar faces in 4D / Kolcun, Alexej -- In: Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2004 in cooperation with ACM SIGGRAPH and Eurographics. Conference Proceedings -- s. 234-236
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Visiting caves in sunny Italy
Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic / Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila -- In: Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek -- s. S9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova / Belakovskij, D. I., Ignatenko, K. I., Mochov, A. V., Pautov, L. A., Skála, Roman, Sokolova, J. V. -- In: Zapiski Vserossijskogo mineralogičeskogo Obščestva -- ISSN 0869-6055 -- Roč. 121, č. 4 (1992), s. 07-112
Zdroj: ČGS (UNM)