Listování
od 

Viscosity Characteristic of Model Suspensions / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Proceedings -- S. 312
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Viscosity Characteristics of Geological Suspensions / Drahoš, Jiří, Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Summaries 3. Hydrodynamic Processes -- S. 927
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Visean faunal communities and their importance for understanding the development of Variscan flysch basins (Bohemian massif)
Viséan gravellite sedimentation in Culm beds of Nízký Jeseník Mts. (Moravia, Czechoslovakia)
Viseán ichnofossils of the Jeseníky Culm: importance for the reconstruction of the sedimentary environment
Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív) / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 15-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Visibility criterion for planar faces in 4D / Kolcun, Alexej -- In: Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2004 in cooperation with ACM SIGGRAPH and Eurographics. Conference Proceedings -- s. 234-236
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Visiting caves in sunny Italy
Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic / Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila -- In: Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek -- s. S9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova / Belakovskij, D. I., Ignatenko, K. I., Mochov, A. V., Pautov, L. A., Skála, Roman, Sokolova, J. V. -- In: Zapiski Vserossijskogo mineralogičeskogo Obščestva -- ISSN 0869-6055 -- Roč. 121, č. 4 (1992), s. 07-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Vistepite Mn5SnB2Si5O20 - a new borosilicate of manganese and tin
Visualisation of Abrasive Particles in Suction Part of Abrasive Cutting Head / Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Sitek, Libor, Zeleňák, Michal -- In: CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching -- S. 245-250
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Visualization of Paleostress Analysis / Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Visualization of Paleostress Analysis / Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Visualization of the fault slip connected with the West Bohemia earthquake swarms / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Kolář, Petr, Růžek, Bohuslav -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 8, č. 2 (2011), s. 169-187
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment / Fér, M., Jakšík, O., Jirků, V., Kočárek, M., Kodešová, R., Němeček, K., Nikodem, A., Rohošková, M., Žigová, Anna -- In: Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions -- S. 296-300
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vítejte v Extrémově / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, 8.-9. 6. (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Malý, Lubomír, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šafanda, Jan -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vitrinite reflectance and shear-induced graphitization in orogenic belts: A case study from the Kandersteg area, Helvetic Alps, Switzerland / Frey, M., Suchý, Václav, Wolf, M. -- In: International Journal of Coal Geology -- ISSN 0166-5162 -- Roč. 34, 1-2 (1997), s. 1-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ