Listování
od 

Vlijanije vnutrennego jadra na generaciju magnitnogo polja v modeli alfa omega-dinamo / Anufriev, A. P., Hejda, Pavel, Rešetnjak, M. J. -- In: Geomagnetizm i aeronomija -- Roč. 37, č. 1 (1997), s. 161-166
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vlijenije kislych osadkov na vody territorii TANAP
Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; Bulletin referátů z konference -- S. 85-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu / Rusek, Josef, 1938- -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 139-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava) / Holmanová, Ivana, Husáková, Jana, Jeník, Jan, Lederer, Filip, Soukupová, Lenka, Sýkorová, Irena, Váňa, Jiří -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 2 (1998), s. 93-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin / Plevová, Eva, Šugárková, Věra -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 639-639
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv antropogenní činnosti na vybraná slepá ramena Labské nivy
Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách / Hofmeister, Jan (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- ISSN 0139-925X -- Roč. 43 (2006), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv buněčných organických látek produkovaných sinicí Microcystis Aeruginosa na úpravu vody
Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím / Handzelová, B., Martinec, Petr, Ščučka, Jiří, Vičarová, H. -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series -- Roč. 13, č. 1 (2013), s. 39-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most / Kovář, Martin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99 -- ISBN 80-7040-353-5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí / Klika, Z., Kurková, M., Martinec, Petr -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 8 (2002), s. 3-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí / Klika, Zdeněk, 1943-, Kurková, Monika, Martinec, Petr, 1942- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 8 (2002), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech / Kment, Petr, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Vinařský obzor -- ISSN 1212-7884 -- Roč. 96, č. 10 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko) / Břízová, Eva, Szwarczewski, Piotr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko) / Břízová, Eva, Szwarczewski, Piotr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 57-59, Příl. VIII
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.