Listování
od 

Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí / Martinec, Petr, 1942-, Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 224-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hystereze retenční křivky na predikci dynamiky půdní vody
Vliv imisí na chemické složení lesních půd / Veselý, Josef -- In: Lesnictví -- Č. 5 (1987), s. 385-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů / Bauer, Jaroslav, Brožek, Vlastimil -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009 / Hanslík, Eduard, Hudcová, Hana, Ivanovová, Diana -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 4 (2010), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů / Boháč, Jan -- In: 30. konference Zakládání staveb -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok / Buchtele, Josef, 1936-, Cissé, Yousouff, Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 7 (1999), s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů / Hanel, Martin -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 2 (2007), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 11 (2006), s. 650-651
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- -, č. 3 (2005), s. 13-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2005), s. 13-28, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 90-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací / Rybář, Jan -- In: Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby -- s. 36-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv konfigurace družic na GPS měření / Doležalová, Hana -- In: Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 24-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv kosmických činitelů na režim podzemní vody
Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír -- In: Opera Corcontica -- ISBN 80-86418-06-5 -- 16
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, 1964-, Majer, Vladimír -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 43 (2006), s. 95-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960-, Moldan, Filip -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 7 (1996), s. 373-376
Zdroj: ČGS (UNM)