Listování
od 

Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok / Buchtele, Josef, 1936-, Cissé, Yousouff, Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 7 (1999), s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů / Hanel, Martin -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 2 (2007), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců / Šráček, Ondřej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 11 (2006), s. 650-651
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, J., Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- -, č. 3 (2005), s. 13-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů / Novotný, Jan, Rybář, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2005), s. 13-28, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 90-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů / Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací / Rybář, Jan -- In: Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby -- s. 36-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv konfigurace družic na GPS měření / Doležalová, Hana -- In: Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 24-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv kosmických činitelů na režim podzemní vody
Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír -- In: Opera Corcontica -- ISBN 80-86418-06-5 -- 16
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, 1964-, Majer, Vladimír -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 43 (2006), s. 95-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960-, Moldan, Filip -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 7 (1996), s. 373-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod / Grünwald, Alexander, Macek, Lubomír, Mach, Mojmír -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 5 (1989), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí / Šráček, Ondřej -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 8 (1999), s. 167-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku / Fott, Jan, Růžička, Libor, Stuchlík, Evžen, 1958-, Stuchlíková, Zuzana, Vrba, Jaroslav -- In: Zborník prác Tatranského národného parku -- Č. 26 (1985), s. 173-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1990), s. 337-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd / Hruška, Jakub (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd / Bajer, Tomáš, Rusek, Vlastimil, Šára, Martin -- In: EKO Ekol. a Společ. -- ISSN 1210-4728 -- Roč. 6, č. 2 (1995), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 6-12
Zdroj: ČGS (UNM)